Bo Krister Karlsson
076-777 13 13
jagduger@telia.com
Bob Dylan

Prisad av Nobel. Synnerligen aktuella texter
Bo Krister
Skådespelare f d Dramaten-aktör