...gjort föreläsningar och arbeten i byggandet av positiva relationer  "Stå trygg inför gruppen"Jag är i grunden skådespelare, utbildad vid teaterhögskolan i Malmö och sedemera också i en treårig distansutbildning, ledd av Professor Jurij Alschitz vid den Ryska Teaterakademin GITIS.
Under min Teaterkarriär arbetade jag alltmer som teaterlärare, i olika sammanhang. Under -90 talet på heltid under tio år.
Jag gick under de här åren, en introduktion och en tvåårig grundutbildning i Transaktionsanalys och befinner mig för närvarande i slutskedet av en kontraktsutbildning till TA analytiker.
Det visade sig att många av den Ryska teaterskolans sociala övningar och Eric Bernes TA teorier hade mycket gemensamt i form av förståelse och utövande av det mänskliga beteendet.
När jag sedan använde dessa tekniker i undervisningen, gav det eleverna en medvetenhet och mognad utöver det vanliga.
Det gav också en stark samhörighet och trygghet för eleverna, de lärde sig också att uppskatta och berömma varandra i stället för att kritisera.
När jag sedan arbetade under några år som talpedagog i grundskolan, utvecklade jag dessa tekniker till att just handla om social relationskompetens, med syfte att skapa Tillåtelse, Trygghet, Gemenskap och Tillit i en skolklass.”Stå Trygg Inför Guppen”.
Målet med detta arbete var i första hand att skapa tillåtelse i gruppen för avvikande beteende, t.ex. talsvårigheter och därigenom öka möjlighet till utveckling för den enskilde.
Detta resulterade, efter ett och ett halvt års arbete, i ”Det goda klassrumsklimatet”.
Mobbning och andra negativa beteenden, hade minskat avsevärt och i den mån det uppstod, hade läraren tillägnat sig verktyg att hantera detta.
I dag arbetar jag med denna ensamblemetod, som beteendeutvecklare i skolor och på arbetsplatser.Institutet för livsterapi

Bo Krister Karlsson
076-777 13 13
jagduger@telia.com
Om min Skådespelare och Artistkarriär


Olika anställningar och aktiviteter

1970 - 73 Anställd på Kungliga Dramatiska Teatern som extra medverkande i bl.a Romeo o Julia

1973 - 76 Statens scenskola i Malmö

1976 - 78 anställd som Skådespelare vid Malmö Stadsteater

1978 - 80     "           "              "              Vid Norrköpings länsteater

1980 -  Riksturnerande Sångare Teaterlärare och Lantbrukare
Bo Krister
Skådespelare f d Dramaten-aktör
Hem                 Se/Lyssna                Omdömen                    Om mig                    Gästbok                    Kontakt