Bo Krister Karlsson
076-777 13 13
jagduger@telia.com
60 - 70-talsmusik

Elvis, Alma Cogan, Emil Ford The Platters etc.
Vilken härlig svängig musik det var på 60-70 talet.
Jag spelar och sjunger deras låtar och bjuder även upp till motionsdans.

Överkomliga kostnader
Välkommen att boka
Bo Krister
Skådespelare f d Dramaten-aktör