Bo Krister Karlsson
076-777 13 13
jagduger@telia.com
Lasse Berghagen


Bo Krister
Skådespelare f d Dramaten-aktör
Inför vårens bokningar har jag nu också
Larsse Berghagens vackra sånger på min repertoar